Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Spišské Hanušovce
  059 04 Spišské Hanušovce 66
 • 0524892236
Počet návštev: 1017851

Sobota 1. 10. 2022

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Vážení rodičia, od októbra začína v našej škole krúžková činnosť (poobede od 13:30 do 15:15).

  Zoznam krúžkov je uvedený aj s vedúcim krúžku na stránke školy.

  Prvácke všeličo (1. ročník) - Mgr. Henrieta Baková

  Čitateľský (2. ročník) - Mgr. Katarína Drienovská

  Šikovníček (3. ročník) - Mgr. Nikola Leškovská

  Športový (3 - 4. ročník) - Mgr. Anna Furcoňová

  Čitateľský - Mgr. Katarína Lachová

  Doučovanie z matematiky - Mgr. Zuzana Dudová

  Doučovanie zo slovenského jazyka a literatúry - Mgr. Daša Kostková

 • Oznamujeme rodičom, že konzultačné hodiny u výchovného poradcu Mgr. Zuzany Dudovej sú každý pondelok od 11.25 do 12.20 hod.

 • Pozývame vás na plenárne rodičovské združenie rodičov žiakov ZŠ Spišské Hanušovce dňa 22.9.2022 (štvrtok) o 14.30 hod. v budove ZŠ. Účasť všetkých rodičov je nutná. Po plenárnom zasadnutí budú triednické združenia. Taktiež sa po plenárnom zasadnutí bude vyplácať dopravné žiakom za obdobie február - jún 2022 a vydávať samotesty na Covid-19 určené všetkým žiakom školy.

  Mgr. Róbert Drienovský, riaditeľ školy

 • Oznamujeme rodičom, že konzultačné hodiny u špeciálneho pedagóga PaedDr. Márie Trebuňovej sú každý utorok od 10.40 do 11.25 hod.

 • Vážení rodičia a stravníci,

  oznamujem vám, že cena réžie ktorá je uverejnená na stránke školy po dohode so zriaďovateľom t.j. Obec Spišské Hanušovce, ostáva 5,-€ paušálna za mesiac.

  S pozdravom vedúca Šj: Budziňáková

  P.S.: Platby, ktoré boli už realizované (zaplatené), budú zapísané do konca týždňa v Edupage.

 • Vážení stravníci a rodičia, chcem vás upozorniť na ZVÝŠENIE ceny stravného od 1.9.2022:

  MŠ celý deň: 1,54 € (desiata: 0,38 + obed 0,90 + olovrant 0,26)

  MŠ pol dňa: 1,28 € (desiata: 0,38 + obed 0,90)

  ZŠ 1.- 4. ročník: 1,21 €

  5.- 9. ročník: 1,30 €

  Dospelí: 1,41 €

  Cena réžie je 5 € za každý mesiac - táto suma je paušálna (tzn. platí sa aj v prípade, že sa stravník v daný mesiac vystravuje len 1 deň)

  Strava sa platí VŽDY mesiac dopredu na nasledujúci mesiac (v septembri sa platí za mesiac september a október, v októbri sa platí za november atď.) do 25. dňa v danom mesiaci.

 • 2. 9. 2022

  Aktualizovali sme modul Tlačivá

 • Nový školský rok 2022/2023 začíname v pondelok 5.9.2022 o 8.00 hod. svätou omšou v kostole v Spišských Hanušovciach. Triedni učitelia počkajú žiakov pred vchodom do kostola a spoločne celá trieda si sadne na vyhradené miesto.

  Po svätej omši pokračujeme v budove ZŠ spoločným nástupom na chodbe a potom v triedach s triednymi učiteľmi.

  Pripomíname rodičom a žiakom, aby pred nástupom do školy mali elektronicky vyplnené a zaslané „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Tí, ktorí tak nemôžu urobiť, nech toto vyhlásenie vytlačia, vyplnia a podpísané odovzdajú pri vstupe do školy.

 • Dňa 28.6.2022 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska.

  Umiestnenie bolo nasledovné:

  I. kategória: 1. miesto: Katarína Veselovská, 1.B roč.

  2. miesto: Juliana Kostková, 3. roč.

  3. miesto: Barbora Ovšonková, 3. roč.

  II. kategória: 1. miesto: Natália Džurňáková, 4. roč.

  2. miesto: Sofia Kromková a Noe Pavol Švikruha, 4. roč.

  3. miesto: Marek Soľava, 5. roč.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Spišské Hanušovce
  059 04 Spišské Hanušovce 66
 • 0524892236

Fotogaléria