Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Spišské Hanušovce
  059 04 Spišské Hanušovce 66
 • 0524892236
Počet návštev: 770191

Utorok 20. 4. 2021

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Od 19.4.2021 podľa aktuálneho stavu, ak sa medzitým niečo mimoriadne nezmení, pokračujeme v činnosti v ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce takto:

  1. MŠ – otvorená pre zdravé deti všetkých rodičov (prosíme zvlášť rodičov najmladších detí, ak ešte môžu ostať aspoň 1 týždeň doma, boli by sme radi, aby sa v MŠ postupne adaptovali staršie deti – zvlášť predškoláci, ktorí dlhšie nenavštevovali MŠ)
  2. 1. stupeň ZŠ – ako doteraz – prezenčne
  3. ŠKD – otvorený pre všetkých prihlásených žiakov z 1. stupňa ZŠ
  4. Žiaci 2. s
 • Vážení rodičia budúcich prváčikov.

  Zápis do 1. ročníka sa uskutoční 28. apríla 2021 (streda) od 12.00 hod. do 16.00 hod. v budove ZŠ na prízemí, bez prítomnosti detí, iba za účasti rodičov, ktorí budú mať negatívny výsledok testu (max. 7 dní) a budú dodržiavať aktuálne epidemiologické opatrenia.

  Prosíme Vás, aby ste prihlášku Vášho dieťaťa vyplnili elektronicky najneskôr do pondelka 26.4.2021. Ak ste ju vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail s kódom. Tento kód môžete použiť v prípade potreby nahliadnutia alebo úpravy Vami vyplnenej prihlášky. Prihlášku vyplníte na stránke našej školy: https://zssphanusovce.edupage.org/register/ Prihlášku nie je potrebné tlačiť, budete ju mať pripravenú v škole pri zápise po overení správnosti údajov a následne ju podpíšete.

 • Na budúci týždeň (ak sa nič mimoriadne nestane) od 12.4.2021 do 16.4.2021 kvôli prevádzkovým a organizačným podmienkam a vzhľadom na nie uspokojivú pandemickú situáciu v našom regióne pokračujeme v činnosti MŠ, 1. stupňa ZŠ, ŠKD a ŠJ tak ako doteraz. Aktuálne si nemôžme dovoliť rozšíriť činnosť v MŠ a ŠKD pre všetky deti a žiakov. Činnosť bude teda pokračovať podľa Oznamu riaditeľa školy zo dňa 5.3.2021 (body 1., 2. a 3.).

  Testovanie je možné v Spišskej Starej Vsi v dňoch 9.-11.4.2021 a dňa 10.4.2021 v Reľove (8.00 – 12.00 hod.) a Veľkej Frankovej (7.30 – 12.00 hod.). Platí naďalej povinnosť pretestovania 1 zákonného zástupcu a podanie vyhlásenia.

 • Od pondelka 29.3.2021 do stredy 31.3.2021 pokračuje činnosť MŠ, 1. stupňa ZŠ a ŠKD podľa doterajších pravidiel.

  Testovanie v obci Spišské Hanušovce bude opäť v nedeľu 28.3.2021 v čase do 8.00 do 12.00 hod.

  Ak sa situácia nezmení, po veľkonočných prázdninách (1.4. a 6.4.2021), najväčších kresťanských sviatkoch – Veľkej noci – bude pokračovať činnosť v MŠ, 1. stupni ZŠ a ŠKD podľa doterajších pravidiel. Tiež bude potrebné pretestovanie rodičov.

  Ak by v priebehu tohto veľkonočného času nastali zmeny, budeme vás informovať.

 • Na budúci týždeň (ak sa nič mimoriadne nestane) od 22.3.2021 pokračujeme v činnosti MŠ, 1. stupeň ZŠ a ŠKD tak ako doteraz. Opäť je povinnosť zákonného zástupcu preukázať sa Vyhlásením o bezinfekčnosti s prílohou o negatívnom výsledku testovania a to buď elektronicky alebo v papierovej podobe.

  Testovanie v Spišských Hanušovciach bude dňa 21.3.2021 (nedeľa) od 8.00 do 12.00 hod.

  Ing. Ján Kostka, riaditeľ školy

 • Na budúci týždeň (ak sa nič mimoriadne nestane) od 15.3.2021 pokračujeme v činnosti MŠ, 1. stupeň ZŠ a ŠKD tak ako doteraz. Opäť je povinnosť zákonného zástupcu preukázať sa Vyhlásením o bezinfekčnosti s prílohou o negatívnom výsledku testovania elektronicky alebo v papierovej podobe.

  Testovanie v Spišských Hanušovciach bude dňa 14.3.2021 (nedeľa) od 8.00 do 12.00 hod.

  Ing. Ján Kostka, riaditeľ školy

 • Od 8.3.2021 aj pre našu ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce platí rozhodnutie MŠVVaŠ SR v súlade s uznesením vlády SR č. 122, 123 z 28.2.2021:

  1. Činnosť v MŠ bude „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“ – zvlášť pre predškolákov. Je potrebné dňa 8.3.2021 doložiť čestné vyhlásenie s kópiou negatívneho testu zákonného zástupcu dieťaťa.

  2. V ZŠ na prvom stupni sa budú vyučovať „prednostne žiaci, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo žiaci, ktorí nemajú dokonalý prístup k dištančnému vzdelávaniu“ – v našich podmienkach sú to všetky zdravé deti (budú sa vzdelávať prezenčne v škole). Taktiež nutnosť čestného vyhlásenia s kópiou negatívneho testu zákonného zástupcu dieťaťa.

 • Vážení rodičia, zamestnanci školy, deti, žiaci.

  Od 1.3.2021 (pondelok) pokračuje vyučovanie v ZŠ a činnosť MŠ. Forma vyučovania ostáva rovnaká ako to bolo pred prázdninami, a to:

  1.–4. roč. ZŠ a činnosť MŠ - prezenčne

  5.–9. roč. ZŠ - dištančne.

  Taktiež ostávajú v platnosti podmienky pre nástup detí MŠ a žiakov 1. – 4. roč. ZŠ, teda pretestovanie zákonných zástupcov a zamestnancov ZŠ s MŠ a preukázanie negatívneho výsledku testu spolu s vyplneným vyhlásením o bezinfekčnosti. Testovanie v našej obci prebehne dňa 27.2.2021 (sobota) od 8.00 do 12.00 hod.

 • Vážení rodičia

  Po vašich dotazoch Vás chcem upovedomiť, aby ste neplatili stravu QR kódom. Tento kód nevie správne priradiť vašu platbu.

  Dôvod je ten, že niektorým stravníkom sa strava skladá z viacerých súm (ceny) a systém Edupage ich nevie správne priradiť.

  Príklad materskej školy: cena obeda sa skladá zo stravy, réžie, štátnej dotácie a doplatku 0,17 €.

  Platby môžete skontrolovať cez mobil v aplikácii Edupage. V tejto aplikácii však nie sú uvedené všetky údaje, iba základné a preto nemôžete detailne všetko skontrolovať.

 • Vážení rodičia,

  vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa stravné a réžia v hotovosti NEVYBERÁ. Preto Vás týmto žiadam o platenie stravného a réžie bankovým prevodom až do odvolania!
  Postup ako uskutočniť platbu bankovým prevodom je na stránke Edupage v záložke Školská jedáleň. Zdôrazňujem, aby ste dávali pozor na vypĺňanie údajov, ktoré sú potrebné pre zaradenie platby stravníkovi. Dôležité je, aby ste do poznámky uvádzali: meno, priezvisko, ročník, sumu a popis za čo je uvedená platba (strava, réžia, záloha).

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Spišské Hanušovce
  059 04 Spišské Hanušovce 66
 • 0524892236

Fotogaléria